452-37/2022/6

Napačna presoja možnosti priključitve – uporabi se analitična metoda stacionarnih porastov napetosti, ki ne vključuje meritev, temveč temelji na analitičnem modelu omrežja (poglavje V. Pogoji in postopek presoje možnosti priključitve proizvodne naprave glede napetostnih razmer v omrežju Priloge 5 SONDSEE) – po potrebi se proučijo tudi druge rešitve, kot to določa poglavje V.6. Posebni pogoji za priključitev Priloge 5 SONDSEE – pritožbi se ugodi

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
28.07.2022 15:22
Datum posodobitve
16.08.2022 16:10
Področja:
Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki