452-5/2020-15/622

Ugotovljeno nepopolno dejansko stanje (lastništvo TP se v postopku ni upoštevalo), ki pa se lahko izpodbija le s pritožbo in ni razlog za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – zahteva stranke se zavrne

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
09.11.2020 10:27
Datum posodobitve
17.08.2022 10:06
Področja:
Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki