521-33/2009-14/RR-43

03.10.2014 06.04.2010 1

Zaokroženi gospodarski kompleks – določitev priključne moči – nepopolno in zmotno ugotovljena dejstva – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-1/2009-7/EE-28

03.10.2014 02.09.2009 1

Prekinitev postopka – 152. in 153. člen ZUP – ugotovljena nezakonitost – sklep se odpravi in se zadeva vrne organu v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-27/2008-11/EE-28

03.10.2014 06.08.2009 1

Priključitev fotonapetostne elektrarne – meritve kakovosti napetosti – napajalna napetost – izpolnjevanje tehničnih pogojev – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-25/2008-2/EE-28

03.10.2014 10.11.2008 1

Zavrnitev soglasja za priključitev zaradi nezmožnosti priključitve objekta na elektroenergetsko omrežje – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-21/2008-2/EE-28

03.10.2014 05.09.2008 1

Začasna priključitev - luna park – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki