521-12/2006-6/EE-28

03.10.2014 16.02.2007 1

Priključitev objekta (prenos ali distribucija) – nestrinjanje s pogoji postavljenimi v soglasju za priključitev – odločba se odpravi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-19/2006/EE-34

03.10.2014 17.01.2007 1

Nepopolna določitev pogojev in dodatnih zahtev pri izdaj soglasja za priključitev – obseg proizvodnje jalove moči – 1. in 2. točka odločbe se odpravi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-11/2006-3/EE-28

03.10.2014 18.09.2006 1

Bistvena kršitev pravil postopka – zavrnitev vloge za izdajo soglasja za priključitev brez predhodne preveritve pogojev za obratovanje – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-9/2006-3/PS-28

03.10.2014 25.08.2006 1

Povečanje moči glavnih varovalk za objekt_zidanica – elektroenergetska analiza – napačna uporaba materialnega predpisa in bistvena kršitev postopka – pritožbi se ugodi in zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-7/2006-3/PS-28

03.10.2014 06.06.2006 1

Pomanjkljiva zahteva za izdajo soglasja za priključitev – dopolnitev zahteve – zavržba po 67. členu ZUP – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki