521-23/2007-2/EE-34

03.10.2014 27.11.2007 1

Pristojnost za odločanje o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev – pritožbi se ugodi, odločba_soglasje za priključitev se odpravi in se zahteva za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje odstopi v pristojno odločanje SODO

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-4/2007-3/EE-34

03.10.2014 02.04.2007 1

Povečanje priključne moči brez zahteve odjemalca – preveritev pogojev za obratovanje naprave – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-12/2006-6/EE-28

03.10.2014 16.02.2007 1

Priključitev objekta (prenos ali distribucija) – nestrinjanje s pogoji postavljenimi v soglasju za priključitev – odločba se odpravi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-19/2006/EE-34

03.10.2014 17.01.2007 1

Nepopolna določitev pogojev in dodatnih zahtev pri izdaj soglasja za priključitev – obseg proizvodnje jalove moči – 1. in 2. točka odločbe se odpravi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-11/2006-3/EE-28

03.10.2014 18.09.2006 1

Bistvena kršitev pravil postopka – zavrnitev vloge za izdajo soglasja za priključitev brez predhodne preveritve pogojev za obratovanje – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki