521-6/2006-5/PS-28

03.10.2014 28.07.2006 1

Ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 126., 127. in 128. členu ZUP – prekoračitev priključne moči – izdaja soglasja za priključitev – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-5/2006-2/PS-28

03.10.2014 30.05.2006 1

Zavrnitev zahteve za priključitev objekta_zidanice v omrežje – preveritev pogojev v omrežju za obratovanje – nesorazmerni stroški – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-2/2006-4/PS-28

03.10.2014 03.05.2006 1

Zatrjevane kršitve ZUP – ničnost soglasja za priključitev – začasen odklop – plačilo komunalnega prispevka – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

131-04/N/PS-28

03.10.2014 16.03.2005 1

Ureditev nizkonapetostnega priključka, namestitev razdelilne omarice, obstoj pogojev za pridobitev novega soglasja za priključitev - solastništvo – odločba organa prve stopnje se odpravi in se mu zadeva vrne v dopolnitev in ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

119-04/N/PS-28

03.10.2014 04.02.2005 1

Ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 164. členu ZUP – namestitev merilne naprave - obstoj pogojev za pridobitev novega soglasja za priključitev – pritožbi se ugodi in zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki