521-9/2006-3/PS-28

03.10.2014 25.08.2006 1

Povečanje moči glavnih varovalk za objekt_zidanica – elektroenergetska analiza – napačna uporaba materialnega predpisa in bistvena kršitev postopka – pritožbi se ugodi in zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-7/2006-3/PS-28

03.10.2014 06.06.2006 1

Pomanjkljiva zahteva za izdajo soglasja za priključitev – dopolnitev zahteve – zavržba po 67. členu ZUP – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-6/2006-5/PS-28

03.10.2014 28.07.2006 1

Ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 126., 127. in 128. členu ZUP – prekoračitev priključne moči – izdaja soglasja za priključitev – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-5/2006-2/PS-28

03.10.2014 30.05.2006 1

Zavrnitev zahteve za priključitev objekta_zidanice v omrežje – preveritev pogojev v omrežju za obratovanje – nesorazmerni stroški – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-2/2006-4/PS-28

03.10.2014 03.05.2006 1

Zatrjevane kršitve ZUP – ničnost soglasja za priključitev – začasen odklop – plačilo komunalnega prispevka – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki