131-04/N/PS-28

03.10.2014 16.03.2005 1

Ureditev nizkonapetostnega priključka, namestitev razdelilne omarice, obstoj pogojev za pridobitev novega soglasja za priključitev - solastništvo – odločba organa prve stopnje se odpravi in se mu zadeva vrne v dopolnitev in ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

119-04/N/PS-28

03.10.2014 04.02.2005 1

Ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 164. členu ZUP – namestitev merilne naprave - obstoj pogojev za pridobitev novega soglasja za priključitev – pritožbi se ugodi in zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki