452-17/2020-02

09.11.2020 31.08.2020 1

Zavrnitev priključitve naprave za samooskrbo - organ prve stopnje ni upošteval določb 369. člena EZ-1 - pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-13/2020-03

09.11.2020 07.07.2020 1

Zavrnitev priključitve vetrne elektrarne - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

451-12/2020-03

09.11.2020 06.07.2020 1

Zavrnitev priključitve na distribucijsko omrežje - elektroenergetska analiza omrežja - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-11/2019-04/646

12.09.2019 19.06.2019 1

Objekt, ki se priključuje na distribucijski sistem, je po predpisih o graditvi objektov legalen – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-8/2019-06/646

12.09.2019 11.06.2019 1

Organ prve stopnje ni upošteval dednega sporazuma, ki ureja vprašanje lastnika objekta, ki se priključuje – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki