452-4/2017-03/646

11.01.2018 20.07.2017 1

Objekta ni mogoče zakonito priključiti, če bi ta povzročil motnje in nedovoljena odstopanja napetosti – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-2/2017-08/646

11.01.2018 04.09.2017 1

V postopku pridobitve soglasja za priključitev je potrebno izkazati lastništvo oziroma pravico razpolaganja z objektom – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-1/2017-02/622

10.05.2017 14.03.2017 1

Soglasje za priključitev pridobi samo lastnik oziroma solastnik s soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine ter oseba, ki izkaže pravico razpolaganja z nepremičnino – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-19/2016-04/622

10.05.2017 03.02.2017 1

Podaljšanje soglasja za priključitev – soglasje za priključitev se izreče za nično – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-1/2016-06/622

19.09.2016 13.06.2016 1

Premestitev dveh merilnih mest brez volje stranke – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki