452-2/2019-02/628

12.09.2019 25.02.2019 1

Vpis hipoteke v Zemljiško knjigo ne predstavlja izpolnitve pogoja iz 6. člena SPDOEE - pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-11/2017-02/628

11.01.2018 04.08.2017 1

Organ prve stopnje je odločil mimo zahteve stranke - ugotovljena bistvena kršitev pravil upravnega postopka – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-4/2017-03/646

11.01.2018 20.07.2017 1

Objekta ni mogoče zakonito priključiti, če bi ta povzročil motnje in nedovoljena odstopanja napetosti – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-2/2017-08/646

11.01.2018 04.09.2017 1

V postopku pridobitve soglasja za priključitev je potrebno izkazati lastništvo oziroma pravico razpolaganja z objektom – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-1/2017-02/622

10.05.2017 14.03.2017 1

Soglasje za priključitev pridobi samo lastnik oziroma solastnik s soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine ter oseba, ki izkaže pravico razpolaganja z nepremičnino – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki