452-19/2016-04/622

10.05.2017 03.02.2017 1

Podaljšanje soglasja za priključitev – soglasje za priključitev se izreče za nično – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-1/2016-06/622

19.09.2016 13.06.2016 1

Premestitev dveh merilnih mest brez volje stranke – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-13/2015-07/621

19.09.2016 15.12.2015 1

Soglasje za priključitev izdano brez zahteve stranke – odločba (soglasje za priključitev) se izreče za nično

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-14/2015-03/628

19.09.2016 19.11.2016 1

V gospodinjski odjem ne more biti uvrščen tisti, ki stanovanje oddaja v uporabo proti plačilu – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-12/2015-08/628

19.09.2016 13.04.2016 1

Prekinitev postopka zaradi predhodnega postopka na sodišču – razdelitev solastnine – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki