452-11/2019-04/646

12.09.2019 19.06.2019 1

Objekt, ki se priključuje na distribucijski sistem, je po predpisih o graditvi objektov legalen – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-8/2019-06/646

12.09.2019 11.06.2019 1

Organ prve stopnje ni upošteval dednega sporazuma, ki ureja vprašanje lastnika objekta, ki se priključuje – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-2/2019-02

12.09.2019 25.02.2019 1

Vpis hipoteke v Zemljiško knjigo ne predstavlja izpolnitve pogoja iz 6. člena SPDOEE - pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-11/2017-02/628

11.01.2018 04.08.2017 1

Organ prve stopnje je odločil mimo zahteve stranke - ugotovljena bistvena kršitev pravil upravnega postopka – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-4/2017-03/646

11.01.2018 20.07.2017 1

Objekta ni mogoče zakonito priključiti, če bi ta povzročil motnje in nedovoljena odstopanja napetosti – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki