452-8/2015-02/628

01.12.2015 18.06.2015 1

Razvrstitev prevzemno predajnega mesta med skupine končnih odjemalcev – gospodinjski odjem – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-25/2007-2/V-21

03.10.2014 09.01.2008 1

Zavrnitev zahteve za izdajo soglasja za priključitev na prenosno omrežje, ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 214 in 243 členu ZUP – pritožbi stranke se ugodi

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-18/2007-6/V-21

03.10.2014 03.12.2007 1

Zavrnitev zahteve za izdajo soglasja za priključitev na prenosno omrežje, ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 237. členu ZUP – izvedba posebnega ugotovitvenega postopka – pritožbi stranke se ugodi

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-10/2011-22/ZP-46

03.10.2014 09.01.2008 1

Ustavitev distribucije brez predhodnega obvestila stranki – subsidiarna odgovornost lastnika za dolgove najemnika stanovanja

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-1/2008-3/V-21

03.10.2014 03.12.2007 1

Nedopolnitev zahteve za odločanje po 67. členu ZUP – vloga stranke se zavrže

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki