521-18/2007-6/V-21

03.10.2014 03.12.2007 1

Zavrnitev zahteve za izdajo soglasja za priključitev na prenosno omrežje, ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 237. členu ZUP – izvedba posebnega ugotovitvenega postopka – pritožbi stranke se ugodi

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-10/2011-22/ZP-46

03.10.2014 09.01.2008 1

Ustavitev distribucije brez predhodnega obvestila stranki – subsidiarna odgovornost lastnika za dolgove najemnika stanovanja

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-1/2008-3/V-21

03.10.2014 03.12.2007 1

Nedopolnitev zahteve za odločanje po 67. členu ZUP – vloga stranke se zavrže

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-16/2013-2/243

03.10.2014 02.04.2014 1

Uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino – lastni vod – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-6/2013-04/228

03.10.2014 22.08.2013 1

Sprememba tarifne skupine – pritožbi se ugodi, odločba organa prve stopnje se odpravi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki