521-27/2008-11/EE-28

03.10.2014 06.08.2009 1

Priključitev fotonapetostne elektrarne – meritve kakovosti napetosti – napajalna napetost – izpolnjevanje tehničnih pogojev – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-25/2008-2/EE-28

03.10.2014 10.11.2008 1

Zavrnitev soglasja za priključitev zaradi nezmožnosti priključitve objekta na elektroenergetsko omrežje – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-21/2008-2/EE-28

03.10.2014 05.09.2008 1

Začasna priključitev - luna park – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-23/2007-2/EE-34

03.10.2014 27.11.2007 1

Pristojnost za odločanje o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev – pritožbi se ugodi, odločba_soglasje za priključitev se odpravi in se zahteva za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje odstopi v pristojno odločanje SODO

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-4/2007-3/EE-34

03.10.2014 02.04.2007 1

Povečanje priključne moči brez zahteve odjemalca – preveritev pogojev za obratovanje naprave – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki