521-28/2010-2/EE-28

03.10.2014 27.09.2010 1

Pridobitev soglasja za priključitev – lastništvo oziroma pravica do razpolaganja – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-14/2010-4/EE-43

03.10.2014 30.07.2010 1

Zavrnitev soglasja za priključitev objekta – mobilna imisijsko merilna naprava – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-8/2010-6/EE-28

03.10.2014 25.05.2010 1

Zavrnitev izdaje soglasja za priključitev - meritve in analize po 7. členu SPDO – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-11/2009-8/EE-28

03.10.2014 22.04.2010 1

Priključitev na distribucijsko omrežje – služnost – meritve kakovosti napetosti – pogodba o nestandardni kakovosti napetosti

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-14/2009-14/EE-28

03.10.2014 13.04.2010 1

Priključitev zidanice – meritve kakovosti napetosti – fliker – pogodba o nestandardni kakovosti napetosti – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki