Toplota - energija v obliki tople vode, vroče vode, pare in hladu

Na tej strani najdete informacije o evidentiranih distribucijskih sistemih, distributerjih, kakovosti in zanesljivosti oskrbe, zakonodaji in še več.

 

 

Največji del dobavljene toplote je bil proizveden iz premoga, ki je v strukturi energentov predstavljal 45,4 % delež, zemeljski plin 35,2%, naftni derivati 0,8 %, obnovljivi viri 18,3 % in industrijska odpadna toplota 0,2 %. V kogeneracijskih proizvodnih procesih je bilo proizvedeno 79 % vse distribuirane toplote. Povprečna mesečna maloprodajna cena toplote za gospodinjske odjemalce se je skoraj v vseh občinah, kjer se izvaja distribucija toplote, glede na leto prej v povprečju znižala za 2,3 % in je v letu 2020 znašala 86 EUR/MWh..

 

Distributerji toplote so v koledarskem letu 2020 distribuirali 2.215 GWh toplote in pri tem oskrbovali 106.762 odjemalcev, katerim so dobavili 1.853 GWh toplote. Razliko so predstavljale izgube pri distribuciji toplote v višini 363 GWh. Poraba toplote za oskrbo odjemalcev iz evidentiranih distribucijskih sistemov, ne upoštevaje lastno rabo proizvajalcev toplote, je bila za 1,6 % manjša kot leto prej, kar je posledica nekoliko višjih zunanjih temperatur v ogrevalnih obdobjih zadnjih treh let, delno pa je k zmanjšani porabi pripomogla tudi toplotna sanacija ovojev eno- in večstanovanjskih stavb.
Število odjemalcev toplote se je glede na leto prej povečalo za dobra 0,2 %.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2020.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:06
Datum posodobitve
12.10.2021 10:36