521-1/2005-28/PS-21

03.10.2014 10.10.2005 1

Zatrjevana kršitev sistemskih obratovalnih navodil – zahtevi stranke se ne ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-23/2008-14/EE-28

03.10.2014 08.01.2009 1

Zatrjevana nezakonitost in nepravilnost glede obračunane cene za uporabo omrežja – posredovanje računov za dobavljeno električno energijo v elektronski obliki – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-18/2007-6/V-21

03.10.2014 27.11.2007 1

Uvrstitev končnega odjemalca v skupino odjem na zbiralkah RTP - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori