521-18/2007-6/V-21

03.10.2014 27.11.2007 1

Uvrstitev končnega odjemalca v skupino odjem na zbiralkah RTP - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori