49-19/2018-39

12.09.2019 31.08.2018 1

Obračunski Podatki temeljijo na merilnih podatkih oziroma odbirkih, ki jih je SODO oziroma od njega pooblaščen izvajalec nalog posredoval dobavitelju stranke – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

49-19/2018-35

12.09.2019 09.08.2018 1

O upravičenosti do nujne oskrbe odloča distribucijski operater (tj. SODO) in ne agencija - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-7/2017-18/628

11.01.2018 09.08.2017 1

Zamenjava števca – stranka kot nosilec dokaznega bremena ni predložila dokazov, s katerimi bi utemeljila resničnost svoje trditve o tem, da je povečana poraba električne energije posledica »43 let starega števca« - zahteva stranke, da se ji izstavi dobropis za preveč obračunano električno energijo se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-25/2017-23/621

11.01.2018 11.12.2017 1

Neupravičen odjem električne energije - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-3/2017-09/621

11.01.2018 07.06.2017 1

Obračunana poraba električne energije – zahtevi stranke se ne ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori