451-14/2018-17/621

12.09.2019 11.01.2019 1

Izračun neupravičenega odjema električne oziroma višine stroškov neupravičenega odjema električne energije na merilnem mestu – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-16/2018-30

12.09.2019 21.12.2018 1

Ustavitev distribucije ZP zaradi zamude pri plačilu dobavitelju – ODS ni dolžan nositi stroškov popravila nedelovanja odjemalčeve interne napeljave (plinske peči)- stranki se delno ugodi

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Spori

49-19/2018-39

12.09.2019 31.08.2018 1

Obračunski Podatki temeljijo na merilnih podatkih oziroma odbirkih, ki jih je SODO oziroma od njega pooblaščen izvajalec nalog posredoval dobavitelju stranke – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

49-19/2018-35

12.09.2019 09.08.2018 1

O upravičenosti do nujne oskrbe odloča distribucijski operater (tj. SODO) in ne agencija - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-7/2017-18/628

11.01.2018 09.08.2017 1

Zamenjava števca – stranka kot nosilec dokaznega bremena ni predložila dokazov, s katerimi bi utemeljila resničnost svoje trditve o tem, da je povečana poraba električne energije posledica »43 let starega števca« - zahteva stranke, da se ji izstavi dobropis za preveč obračunano električno energijo se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori