451-25/2017-23/621

11.01.2018 11.12.2017 1

Neupravičen odjem električne energije - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-3/2017-09/621

11.01.2018 07.06.2017 1

Obračunana poraba električne energije – zahtevi stranke se ne ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-15/2016-57/628

11.01.2018 11.05.2017 1

Za napako v delovanju toplotne črpalke, ko je le-ta zaradi nesimetričnega priklopa napajanja sama preklopila na delovanje z električnimi grelci, je odgovornost za večjo porabo energije na strani stranke

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-32/2016-04/621

10.05.2017 09.02.2017 1

Ni izkazana pravilna izvedba predhodnega postopka po 415. členu EZ-1 –zahteva stranke se zavrže

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-31/2016-02/621

10.05.2017 16.12.2016 1

Zahteva za povračilo škode – zahteva se ne nanaša na upravno zadevo - zahteva stranke se zavrže

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori