452-13/2016-22/628

10.05.2017 09.12.2016 1

Zahteva po vračilu kupnine za nakup števca - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

459-3/2016-24/628

10.05.2017 25.07.2016 1

Zahteva za izplačilo nadomestila po 130. členu EZ-1 zaradi nekakovostni oskrbe na merilnem mestu uporabnika – zahtevi stranke se ne ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

431-12/2015-19/628

19.09.2016 29.02.2016 1

Stroški odklopa in ponovnega priklopa električne energije – zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-7/2016-22/628

19.09.2016 25.05.2016 1

Okvara stikalne ure – obračun dobavljene električne energije- uporaba splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-15/2015-19/628

19.09.2016 04.03.2016 1

Plačilo nadomestila po 130. členu EZ-1 in neskladje odklonov napajalne napetosti - zahteva stranke se delno zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Spori