431-12/2015-19/628

19.09.2016 29.02.2016 1

Stroški odklopa in ponovnega priklopa električne energije – zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-7/2016-22/628

19.09.2016 25.05.2016 1

Okvara stikalne ure – obračun dobavljene električne energije- uporaba splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-15/2015-19/628

19.09.2016 04.03.2016 1

Plačilo nadomestila po 130. členu EZ-1 in neskladje odklonov napajalne napetosti - zahteva stranke se delno zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Spori

451-9/2015-25/628

01.12.2015 23.09.2015 1

Plačilo nadomestila zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti oskrbe – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-5/2015-16/621

01.12.2015 12.08.2015 1

Zamenjava obračunske varovalke – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori