521-53/2014-17/628

01.12.2015 13.02.2015 1

Iz števca, ki mu je potekla veljavnost, ni mogoče upoštevati odčitkov za obračun EE – zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-49/2014-13/621

01.12.2015 28.01.2015 1

Poračun porabljene električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-45/2014-11/622

01.12.2015 27.01.2015 1

Preveč zaračunana omrežnina – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-35/2014-20/628

01.12.2015 18.11.2014 1

Soglasje solastnikov glede priključitve objekta na distribucijsko omrežje – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-26/2014-21/622

01.12.2015 12.11.2014 1

Povečana poraba električne energije - nadzorni pregled merilne naprave – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori