521-35/2014-20/628

01.12.2015 18.11.2014 1

Soglasje solastnikov glede priključitve objekta na distribucijsko omrežje – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-26/2014-21/622

01.12.2015 12.11.2014 1

Povečana poraba električne energije - nadzorni pregled merilne naprave – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-29/2014-15/621

01.12.2015 28.08.2014 1

Okvara stikalne ure - obračun dobavljene električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-21/2014-15/621

01.12.2015 23.07.2014 1

Obračun porabljene električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-14/2014-09/621

01.12.2015 29.04.2014 1

Napaka na števcu - poračun dobavljene električne energije in uporabe omrežja – ugotovitev višine povzročene škode – priznanje preveč plačane električne energije - zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori