521-29/2014-15/621

01.12.2015 28.08.2014 1

Okvara stikalne ure - obračun dobavljene električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-21/2014-15/621

01.12.2015 23.07.2014 1

Obračun porabljene električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-14/2014-09/621

01.12.2015 29.04.2014 1

Napaka na števcu - poračun dobavljene električne energije in uporabe omrežja – ugotovitev višine povzročene škode – priznanje preveč plačane električne energije - zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

27-14/2013-13/ZP-46

03.10.2014 02.07.2013 1

zatrjevane kršitve splošnih dobavnih pogojev in nepravilno obračunane cene za uporabo omrežja

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-10/2011-22/ZP-46

03.10.2014 21.10.2011 1

Ustavitev distribucije brez predhodnega obvestila stranki – subsidiarna odgovornost lastnika za dolgove najemnika stanovanja

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Spori