27-14/2013-13/ZP-46

03.10.2014 01.07.2013 1

zatrjevane kršitve splošnih dobavnih pogojev in nepravilno obračunane cene za uporabo omrežja

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-10/2011-22/ZP-46

03.10.2014 20.10.2011 1

Ustavitev distribucije brez predhodnega obvestila stranki – subsidiarna odgovornost lastnika za dolgove najemnika stanovanja

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-9/2013-9/234

03.10.2014 19.12.2013 1

Zatrjevana kršitev SPDO – postopek menjave dobavitelja – zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-3/2013-7/234

03.10.2014 24.07.2013 1

Zatrjevana kršitev SPDO – obračun energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-9/2012-27/EE-28

03.10.2014 30.09.2012 1

Sprememba imetnika soglasja za priključitev – menjava plačnika/lastnika priključka – uvrstitev merilnega mesta v bilančno skupino in zagotavljanje merilnih in obračunskih podatkov – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori