521-9/2013-9/234

03.10.2014 20.12.2013 1

Zatrjevana kršitev SPDO – postopek menjave dobavitelja – zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-3/2013-7/234

03.10.2014 25.07.2013 1

Zatrjevana kršitev SPDO – obračun energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-9/2012-27/EE-28

03.10.2014 01.10.2012 1

Sprememba imetnika soglasja za priključitev – menjava plačnika/lastnika priključka – uvrstitev merilnega mesta v bilančno skupino in zagotavljanje merilnih in obračunskih podatkov – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-11/2008-20/EE-28

03.10.2014 23.06.2008 1

Izvedba odjave odjemnega mesta oziroma merilnega mesta oziroma spremembo odjemalca – dolžnost posredovanja podatkov – ugotovitev nezakonitega ravnanja

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-15/2008-15/EE-28

03.10.2014 24.09.2008 1

Obračunana cena za uporabo omrežja – upravičenost do olajšave pri obračunu omrežnine na merilnih mestih - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori