521-2/2006-4/PS-28

03.10.2014 05.03.2006 1

Zatrjevane kršitve ZUP – ničnost soglasja za priključitev – začasen odklop – plačilo komunalnega prispevka – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-18/2006-13/EE-28

03.10.2014 14.02.2008 1

Neutemeljen odklop električne energije – zahtevi stranke se ne ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-18/2005-14/PS-34

03.10.2014 12.09.2007 1

Ugotavljanje odstopanj in zneskov izravnave odstopanj in kršitev splošnih dobavnih aktov, ki to urejajo – posredovanje podatkov – zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-1/2005-28/PS-21

03.10.2014 10.10.2005 1

Zatrjevana kršitev sistemskih obratovalnih navodil – zahtevi stranke se ne ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-23/2008-14/EE-28

03.10.2014 08.01.2009 1

Zatrjevana nezakonitost in nepravilnost glede obračunane cene za uporabo omrežja – posredovanje računov za dobavljeno električno energijo v elektronski obliki – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori