521-15/2008-15/EE-28

03.10.2014 24.09.2008 1

Obračunana cena za uporabo omrežja – upravičenost do olajšave pri obračunu omrežnine na merilnih mestih - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-18/2007-20/EE-28

03.10.2014 27.11.2007 1

Uvrstitev končnega odjemalca v skupino odjem na zbiralkah RTP - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-2/2006-4/PS-28

03.10.2014 05.03.2006 1

Zatrjevane kršitve ZUP – ničnost soglasja za priključitev – začasen odklop – plačilo komunalnega prispevka – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-18/2006-13/EE-28

03.10.2014 14.02.2008 1

Neutemeljen odklop električne energije – zahtevi stranke se ne ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

521-18/2005-14/PS-34

03.10.2014 12.09.2007 1

Ugotavljanje odstopanj in zneskov izravnave odstopanj in kršitev splošnih dobavnih aktov, ki to urejajo – posredovanje podatkov – zahtevi stranke se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori