Izpostavljeni kazalniki
Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Tržni deleži in HHI dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za gospodinjske odjemalce je v letu 2022 stopnja tržne koncentracije kazala, da gre za visoko koncentriran trg. HHI je presegel 2000 in je znašal 2.033. V primerjavi z letom...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev končnim odjemalcem

V primerjavi z letom 2021, ko je znašal 1.259, se je HHI v 2022 nekoliko povečal in je znašal 1.273. HHI, ki je nižji od 2000 kaže, da gre za trg z nizko stopnjo koncentracije V letu 2022 je...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev poslovnim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za poslovne odjemalce je bila tudi v letu 2022 nizka stopnja koncentracije. Vrednost HHI je znašala 1.188 in se je v primerjavi z letom 2021, ko je znašala 1.193, nekoliko...

Menjave dobavitelja električne energije

V letu 2022 je dobavitelja električne energije zamenjalo 70.162 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 52 % več kot v letu prej. Dobavitelja električne energije je zamenjalo 58.121...