Skip to Content
Tržni deleži dobaviteljev zemeljskega plina končnim odjemalcem v prvi polovici leta 2023
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja