Skip to Content
Tržni deleži dobaviteljev zemeljskega plina poslovnim odjemalcem v letu 2022
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja