Kako sem lahko energetsko učinkovit

V okviru gospodinjstva so na voljo številne aktivnosti, ki pripomorejo k znižanju porabe energije in posledično k nižjim stroškom energije.

Kaj lahko storimo?

 • Ugašajmo luč, če je ne potrebujemo, in uporabljamo dnevno svetlobo za osvetlitev prostorov.
 • Izklopimo električne naprave iz omrežja, ko jih ne uporabljamo.
 • Hladilnik odpirajmo samo takrat, ko iz njega kaj potrebujemo.
 • Pomivalni in pralni stroj uporabljamo polno naložen ter perimo pri nižjih temperaturah.
 • Perilo sušimo na prostem.
 • V vročih dneh zračimo prostore ponoči in čez dan zastrimo osončene površine.
 • Zagotovimo dobro zunanjo in notranjo izolacijo stavbe.
 • Vgradimo kombinirane ogrevalne sisteme s temperaturnimi regulatorji prostorov.
 • Uporabljamo energetsko učinkovite sijalke.
 • Kupujmo nove varčne gospodinjske aparate (pazimo na energetske nalepke, ki informirajo uporabnike o porabi energije).
 • Vgradimo sisteme priprave tople vode, ki izrabljajo obnovljive vire energije (zelo pogosto v uporabi sprejemniki sončne energije in toplotne črpalke).
 • Namestimo hišno soproizvodno enoto, ki sočasno proizvaja elektriko in toplotno energijo.

 

Več o možnostih zmanjšanja porabe energije v gospodinjstvu si lahko preberete na povezavi: »Kako postati prvak v varčevanju z energijo«.

 

Nasvete za izboljšanje energetske učinkovitosti bivalnih prostorov lahko poiščete tudi v pisarnah mreže ENSVET, ki so razpršene po celi Sloveniji. ENSVET nudi brezplačne nasvete pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v stanovanjskih stavbah ter souporabo obnovljivih virov energije.

Meta informacije
Datum objave
29.10.2015 12:48
Datum posodobitve
26.08.2021 09:27
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Skupna kontaktna točka