Ukrepi za večjo energetsko učinkovitost

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije v 5. členu predpisuje ukrepe, ki jih bo Eko sklad sofinanciral z različnimi nepovratnimi finančnimi spodbudami in zagotovil ugodne kredite:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije; 
 • vgradnja toplotnih črpalk; 
 • posodobitev sistemov za skupno ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, vključno s toplotnimi postajami, ki vključuje vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema; 
 • optimizacija delovanja sistema ogrevanja v večstanovanjskih stavbah;
 • vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo; 
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin; 
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na biomaso;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na biomaso;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 • energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
 • vgradnja naprednih merilnih sistemov;
 • uvedba naprednih načinov merjenja in obračunavanja energije
 • nakup električnih vozil;
 • nakup energetsko učinkovitih pnevmatik;
 • drugi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v prometu.
Meta informacije
Datum objave
29.10.2015 12:57
Datum posodobitve
26.08.2021 09:27
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost eko sklad
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Skupna kontaktna točka