Kako postanem proizvajalec električne energije?

Vsakdo, ki se odloči za izgradnjo svoje lastne elektrarne, lahko postane tudi proizvajalec električne energije. Na trgu je več ponudnikov, ki ponujajo izgradnjo svoje lastne elektrarne na ključ. Manjše elektrarne je možno priključiti tudi na notranje omrežje, s čimer si lahko zmanjšate račun za električno energijo.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:42
Datum posodobitve
29.10.2015 11:03
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte elektrarna izgradnja
Področja
Gospodinjski odjemalci