Sprejeti trije splošni akti agencije s področja zanesljive oskrbe s plinom

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom, Akt o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina in Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

21.10.2022 | 14:28 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - oktober 2022

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz distribucijskih sistemov, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe za oktober 2022.

17.10.2022 | 15:32 Preberi več

Pregled veleprodajnega trga z zemeljskim plinom in električno energijo v prvi polovici leta 2022

V prvi polovici leta je bil prisoten pretežno naraščajoči trend gibanja cen zemeljskega plina in električne energijo.

11.10.2022 | 10:02 Preberi več

Sprejet splošni akt agencije s področja plina

Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom

30.09.2022 | 18:16 Preberi več

Sprejeta dva akta s področja oskrbe s toploto iz distribucijskih sistemov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote in Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov

22.09.2022 | 15:31 Preberi več

Sprejet splošni akt agencije za področje električne energije

Agencija sprejela Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje

22.09.2022 | 10:30 Preberi več

Pojasnila za odjemalce dobavitelja Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.

Ne odlašajte s postopkom menjave dobavitelja.

21.09.2022 | 13:33 Preberi več

Pojasnila za odjemalce dobavitelja Domplan, d.d.

Ne odlašajte s postopkom menjave dobavitelja.

13.09.2022 | 13:43 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogom treh splošnih aktov agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogom treh aktov, ki se nanašajo na področje zanesljive oskrbe s plinom.

01.09.2022 | 07:39 Preberi več

Pojasnila glede prenehanja dobave zemeljskega plina dobavitelja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Dobavitelj zemeljskega plina, družba Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., je včeraj objavil novico, da s 1. oktobrom 2022 prekinja z dobavo zemeljskega plina odjemalcem v Republiki Sloveniji.

25.08.2022 | 13:43 Preberi več