Učinkovita raba energije

Evropska energetska politika opredeljuje energetsko učinkovitost kot pomembno točko za doseganje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri, ker bo možno le z učinkovito rabo energije zmanjšati porabo energije do leta 2020 za 20 %, do leta 2050 pa med 30 in 40 %. Cilji energetske učinkovitosti v Evropi se na nacionalni ravni udejanjajo s prenosom Direktive 2012/27/ES v novi Energetski zakon (EZ-1), v katerem so opredeljene vrste ukrepov in mehanizmov za spodbujanje povečanja energetske učinkovitosti.

 

K uresničevanju energetskih ciljev po zmanjšani porabi energije bi veliko doprinesla energetska učinkovitost slovenskega gospodarstva, kjer največ energije porabi industrija, predvsem predelovalne dejavnosti. Večino energije porabijo podjetja za proizvodnjo toplote, predelovalna industrija pa v tehnoloških procesih.

 

Poraba energije predstavlja za podjetja velik strošek. Strokovnjaki se strinjajo, da imajo predvsem proizvodna podjetja, ki v gospodarskem sektorju porabijo največ energije, velike možnosti za učinkovito rabo energije. Podjetja lahko zmanjšajo porabo energije z izvedenim energetskim pregledom, ki omogoči natančen vpogled v porabo energije in nudi najboljše rešitve za učinkovito rabo energije v podjetju, s čimer se lahko obratovalni stroški zmanjšajo tudi za okoli 40 %.

 

Agencija za energijo bo po novi zakonodaji spremljala redno izvajanje energetskih pregledov velikih družb, ki morajo od leta 2015 energetske preglede izvajati na vsaka štiri leta.

 

Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti podjetij imajo številne pozitivne gospodarske učinke, saj zaradi nižjih obratovalnih stroškov podjetja povečujejo potencialno razvojno možnost, vzpostavljajo večjo konkurenčnost, spodbujajo gospodarsko rast, ustvarjajo delovna mesta in zmanjšujejo uvozno odvisnost od fosilnih goriv.

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 12:23
Datum posodobitve
14.11.2017 12:40
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost energetski pregled
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba