Učinkovita raba energije

Učinkovita raba energije označuje uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, pri katerih uporabimo manj energije za doseganje enakih ciljev, zato ima v energetski prihodnosti pomembno vlogo. Zavedati se moramo, da energije ni na voljo v neomejenih količinah in da njena proizvodnja povzroča stranske učinke, ki so v veliki meri škodljivi za okolje. Z učinkovito rabo energije porabimo manj energije, kar je ključno v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo, ki bo porabila manj energije in do tudi manj odvisna od tujih virov energije.

 

Podjetja večino energije porabijo za proizvodnjo toplote, predelovalna industrija pa v tehnoloških procesih. Poraba energije predstavlja za podjetja velik strošek. Strokovnjaki se strinjajo, da imajo predvsem proizvodna podjetja, ki v gospodarskem sektorju porabijo največ energije, velike možnosti za učinkovito rabo energije. Podjetja lahko zmanjšajo porabo energije z izvedenim energetskim pregledom, ki omogoči natančen vpogled v porabo energije in nudi najboljše rešitve za učinkovito rabo energije v podjetju, s čimer se lahko obratovalni stroški zmanjšajo tudi za okoli 40 %.

 

Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti podjetij imajo številne pozitivne gospodarske učinke, saj zaradi nižjih obratovalnih stroškov podjetja povečujejo potencialno razvojno možnost, vzpostavljajo večjo konkurenčnost, spodbujajo gospodarsko rast, ustvarjajo delovna mesta in zmanjšujejo uvozno odvisnost od fosilnih goriv.

 

 

 

 

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 12:23
Datum posodobitve
29.10.2021 15:41
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost energetski pregled
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba