Ukrepi, s katerimi podjetja lahko dosežejo prihranek končne energije

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije v 5. členu predpisuje ukrepe za doseganje prihrankov končne energije pri končnih poslovnih odjemalcih, katerih izvedbo morajo spodbuditi zavezanci, torej dobavitelji energentov. S temi ukrepi bodo poslovni odjemalci zmanjšali porabo energije.

 

Prihranke končne energije pri poslovnih odjemalcih v različnih sektorjih je možno doseči z naslednjimi ukrepi.

 

Ukrepi učinkovite rabe energije:

 • celovita obnova stavb;
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah;
 • energetsko učinkovita zunanja razsvetljava;
 • energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev;
 • vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
 • izkoriščanje odvečne toplote;
 • povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 • vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo;
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli na lesno biomaso;
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli na plin;
 • samooskrba z električno energijo in
 • drugi ukrepi, pri katerih se prihranki energije določijo z izvedbo energetskega pregleda.

 

Ukrepi učinkovite rabe energije v prometu:

 • nakup električnih vozil;
 • nakup koles z elektro motorjem;
 • nakup energetsko učinkovitih pnevmatik;
 • aerodinamična nadgradnja tovornih vozil in
 • drugi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v prometu.

 

Ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja:

 • celovita prenova toplotne postaje;
 • zmanjšanje izgub sistemov za razvod toplote;
 • priklop stavb na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja.

 

Meta informacije
Datum objave
28.10.2015 13:31
Datum posodobitve
28.07.2021 15:17
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost energetski pregled
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba