Prispevek za povečanje energetske učinkovitosti

Prispevek za povečanje energetske učinkovitosti plačujejo končni odjemalci električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalci trdih, tekočih in plinastih goriv.

Eko sklad z zbranimi sredstvi iz prispevkov za povečanje energetske učinkovitosti spodbuja izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije.

 

Prispevek učinkovite rabe energije je določen v višini 0,08 centa na kilovatno uro. Višina prispevka učinkovite rabe energije, preračunana na prodajno enoto za posamezno vrsto energije, je dostopna na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

 

Operaterji zaračunavajo prispevek za povečanje energetske učinkovitosti končnim odjemalcem na računih za omrežnino za električno energijo in zemeljski plin, dobavitelji zaračunavajo prispevek končnim odjemalcem na računih za toploto iz distribucijskega omrežja; končni odjemalci trdih, tekočih in plinastih goriv pa plačujejo prispevek dobavitelju energije. Operaterji in dobavitelji mesečno nakazujejo finančna sredstva, zbrana iz prispevka za povečanje energetske učinkovitosti Eko skladu.

Meta informacije
Datum objave
28.10.2015 13:39
Datum posodobitve
28.07.2021 15:20
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost energetski pregled
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba