521-16/2013-2/243

03.10.2014 02.04.2014 1

Uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino – lastni vod – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-6/2013-04/228

03.10.2014 22.08.2013 1

Sprememba tarifne skupine – pritožbi se ugodi, odločba organa prve stopnje se odpravi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-30/2012-2/228

03.10.2014 29.11.2012 1

Pridobitev soglasja za priključitev – določitev tehničnih pogojev – nedovoljen poseg v merilno napravo – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-5/2012-2/EE-28

03.10.2014 16.03.2012 1

Soglasje za priključitev - povečanje priključne moči – povprečni stroški priključevanja – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-29/2011-2/EE-28

03.10.2014 16.01.2012 1

Soglasje za priključitev za spremembo lokacije meritev električne energije na NN zbiralke v transformatorski postaji – lastništvo priključka - pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki