452-14/2015-03/628

19.09.2016 19.11.2016 1

V gospodinjski odjem ne more biti uvrščen tisti, ki stanovanje oddaja v uporabo proti plačilu – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-12/2015-08/628

19.09.2016 13.04.2016 1

Prekinitev postopka zaradi predhodnega postopka na sodišču – razdelitev solastnine – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-8/2015-02/628

01.12.2015 18.06.2015 1

Razvrstitev prevzemno predajnega mesta med skupine končnih odjemalcev – gospodinjski odjem – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-25/2007-2/V-21

03.10.2014 09.01.2008 1

Zavrnitev zahteve za izdajo soglasja za priključitev na prenosno omrežje, ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 214 in 243 členu ZUP – pritožbi stranke se ugodi

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-18/2007-6/V-21

03.10.2014 03.12.2007 1

Zavrnitev zahteve za izdajo soglasja za priključitev na prenosno omrežje, ugotovljena bistvena kršitev pravil postopka po 237. členu ZUP – izvedba posebnega ugotovitvenega postopka – pritožbi stranke se ugodi

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki