521-13/2010-7/EE-28

03.10.2014 27.09.2010 1

Zavržba vloge za izdajo soglasja za priključitev – gradbeno dovoljenje – izbris zaznambe nedovoljene gradnje v zemljiški knjigi – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-38/2010-6/EE-28

03.10.2014 10.12.2010 1

Pridobitev soglasja za priključitev za MFE – projektni pogoji - pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-22/2010-6/EE-28

03.10.2014 07.10.2010 1

Zavrnitev soglasja za priključitev – meja priključitve – merilno mesto – prevzemno predajno mesto – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-28/2010-2/EE-28

03.10.2014 27.09.2010 1

Pridobitev soglasja za priključitev – lastništvo oziroma pravica do razpolaganja – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-14/2010-4/EE-43

03.10.2014 30.07.2010 1

Zavrnitev soglasja za priključitev objekta – mobilna imisijsko merilna naprava – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki