521-5/2012-2/EE-28

03.10.2014 16.03.2012 1

Soglasje za priključitev - povečanje priključne moči – povprečni stroški priključevanja – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-29/2011-2/EE-28

03.10.2014 16.01.2012 1

Soglasje za priključitev za spremembo lokacije meritev električne energije na NN zbiralke v transformatorski postaji – lastništvo priključka - pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-13/2010-7/EE-28

03.10.2014 27.09.2010 1

Zavržba vloge za izdajo soglasja za priključitev – gradbeno dovoljenje – izbris zaznambe nedovoljene gradnje v zemljiški knjigi – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-38/2010-6/EE-28

03.10.2014 10.12.2010 1

Pridobitev soglasja za priključitev za MFE – projektni pogoji - pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-22/2010-6/EE-28

03.10.2014 07.10.2010 1

Zavrnitev soglasja za priključitev – meja priključitve – merilno mesto – prevzemno predajno mesto – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki