521-8/2010-6/EE-28

03.10.2014 25.05.2010 1

Zavrnitev izdaje soglasja za priključitev - meritve in analize po 7. členu SPDO – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-11/2009-8/EE-28

03.10.2014 22.04.2010 1

Priključitev na distribucijsko omrežje – služnost – meritve kakovosti napetosti – pogodba o nestandardni kakovosti napetosti

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-14/2009-14/EE-28

03.10.2014 13.04.2010 1

Priključitev zidanice – meritve kakovosti napetosti – fliker – pogodba o nestandardni kakovosti napetosti – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-33/2009-14/RR-43

03.10.2014 06.04.2010 1

Zaokroženi gospodarski kompleks – določitev priključne moči – nepopolno in zmotno ugotovljena dejstva – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

521-1/2009-7/EE-28

03.10.2014 02.09.2009 1

Prekinitev postopka – 152. in 153. člen ZUP – ugotovljena nezakonitost – sklep se odpravi in se zadeva vrne organu v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki