Pojasnila za odjemalce dobavitelja Domplan, d.d.

Ne odlašajte s postopkom menjave dobavitelja.

13.09.2022 | 13:43 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogom treh splošnih aktov agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogom treh aktov, ki se nanašajo na področje zanesljive oskrbe s plinom.

01.09.2022 | 07:39 Preberi več

Pojasnila glede prenehanja dobave zemeljskega plina dobavitelja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Dobavitelj zemeljskega plina, družba Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., je včeraj objavil novico, da s 1. oktobrom 2022 prekinja z dobavo zemeljskega plina odjemalcem v Republiki Sloveniji.

25.08.2022 | 13:43 Preberi več

Pojasnilo v zvezi s predlogom akta v javni obravnavi

Agencija objavlja popravke ugotovljenih pomanjkljivosti akta za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje v javni obravnavi.

04.08.2022 | 14:03 Preberi več

Razglasitev stopnje zgodnjega opozarjanja z dnem 12. julij 2022

Agencija za energijo razglaša stopnjo zgodnjega opozarjanja in poziva odjemalce k racionalni rabi zemeljskega plina.

11.07.2022 | 11:54 Preberi več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2021

Agencija za energijo pripravila primerjalno analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2021.

01.07.2022 | 15:48 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje.

01.07.2022 | 14:03 Preberi več

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021

Agencija objavlja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021. Poročilo prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeno je tudi varstvo odjemalcev, doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto.

01.07.2022 | 09:07 Preberi več

Spreminjajoče razmere na trgu s plinom in zanesljiva oskrba

Kljub spremenjenim razmeram na trgu in nekoliko zmanjšanim količinam zemeljskega plina oskrba poteka nemoteno.

24.06.2022 | 09:06 Preberi več