Analiza stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji

Za izvedbo ekonomske analize stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji je bila zadolžena Agencija za energijo. Namen analize je bil oceniti vpliv uvedbe naprednega merjenja za področji električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji na različne neposredno in posredno udeležene akterje na trgu z uporabo različnih scenarijev uvedbe ter kakovostna in kvantitativna ocena želenega obsega in okvira uvedbe naprednega merjenja. Dodatno so bile izvedene tudi kvalitativne ocene modelov vlog in odgovornosti v sistemu naprednega merjenja, funkcionalnosti in storitev sistema naprednega merjenja ter dodatnih stroškov in koristi, ki bi se jih dalo oceniti le zunaj okvira CBA.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
06.10.2014 12:32
Datum posodobitve
07.10.2014 14:44
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave