Električna energija - naša odgovornost

Intenziven tehnološki razvoj, povečana raba električne energije in vključevanje razpršene proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov spreminjajo tako delovanje elektroenergetskih sistemov kot tudi energetskega trga.

 

Na maloprodajnem trgu z električno energijo se je tržna koncentracija nekoliko zmanjšala, kar kaže na krepitev konkurence med dobavitelji. Ti so z maloprodajnimi cenami sledili trendom rasti cen na veleprodajnem trgu. Končna cena električne energije za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v letu 2018 zvišala za 0,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa celo za 8,3 %.

 

 

V letu 2018 je bilo 34,5 % električne energije proizvedene iz obnovljivih virov, skupna poraba električne energije pa se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 0,4 %. Kar 66 % odjemalcev na distribucijskem sistemu je bilo konec leta 2018 že opremljenih z naprednimi merilnimi napravami, kar je 9 % več v primerjavi s prejšnjim letom.

 

Na ravni EU so bili januarja letos sprejeti zakonodajni akti iz svežnja Čista energija za vse Evropejce, ki poleg povečevanja deleža obnovljivih virov v končni rabi energije izpostavlja tudi večjo vlogo odjemalca.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2018.

 

Informacije o omrežjih, trgih, elektromobilnosti, zakonodaji in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:05
Datum posodobitve
10.07.2019 15:21