Električna energija - naša odgovornost

V letu 2017 ugotavljamo povečanje konkurenčnosti maloprodajnih trgov z električno energijo in obenem povečanje likvidnosti veleprodajnih trgov, kar se je odrazilo na znižanju maloprodajnih cen električne energije.
Maloprodajni trg je bil ponovno privlačen za vstop novih dobaviteljev. Poraba električne energije se je glede na leto prej povečala, gospodarska rast pa je z večanjem povpraševanja po električni energiji spodbudila pomembno rast cen na veleprodajnih trgih v regiji.

 

 

V letu 2017 je bilo 30 % električne energije proizvedene iz obnovljivih virov, skupna poraba električne energije se je povečala za 2,7 %, število gospodinjskih odjemalcev pa za 0,5 %. Kar 57 % odjemalcev na distribucijskem sistemu je bilo konec leta 2017 že opremljenih s pametnimi merilnimi napravami. Povečal se je obseg projektov razvoja naprednih omrežij. Veleprodajni trg z električno energijo je bil dobro razvit, maloprodajni trg je bil odprt in konkurenčen, dejavnih je bilo 21 dobaviteljev.

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2017.

 

Informacije o omrežjih, trgih, elektromobilnosti, zakonodaji in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:05
Datum posodobitve
05.07.2018 14:52