Raziskave in inovacije

V skladu z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje za regulativno obdobje 2019-2021 agencija omogoča kvalifikacijo raziskovalnih in inovativnih projektov v shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij.

 

Stroški raziskav in inovacij so upravičeni stroški projektov, če se z njimi zagotavlja financiranje raziskovalnih in demonstracijskih projektov elektrooperaterjev, ki izpolnjujejo kriterije iz navedenega akta in omogočajo koristi za elektrooperaterje in odjemalce oziroma širše družbene koristi, spodbujajo raziskave in demonstracije inovativnih prijemov na področju pametnih omrežij za boljše izkoriščanje že obstoječe elektroenergetske infrastrukture in obnovljivih virov energije ter nizkoogljičnih in energijsko učinkovitih rešitev z uporabo koncepta odprtih inovacij. Prav tako razširjajo znanja, pridobljena z izvajanjem projektov za zagotavljanje koristi in prihrankov pri uporabi omrežja končnega odjemalca, ter zagotavljajo učinkovitejše naložbe v omrežje na podlagi rezultatov projektov.

 

Obrazec za prijavo projektov ter diagram poteka kvalifikacijskega postopka sta priložena v nadaljevanju.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
08.08.2017 13:22
Datum posodobitve
05.01.2024 16:06
Ključne besede
pametna omrežja reguliranje projekti smartgrids inovacije raziskave
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja