Trg novih energetskih storitev

Zagotavljanje zanesljivih, cenovno dostopnih in enostavnih energetskih storitev vsem uporabnikom je eden izmed ključnih ciljev ustvarjanja enotnega evropskega trga z energijo. Namen reguliranja je zagotavljanje okolja, v katerem lahko uspevata konkurenca in okvir za investiranje, ki temelji na stabilnem in predvidljivem regulativnem okviru. Neodvisni regulatorji, ki imajo pri tem ključno vlogo, morajo zagotavljati, da so uporabniki v središču konceptualne zasnove trga, razumeti morajo njihove potrebe ter pričakovanja ter jim približevati vse koristi konkurenčnega trga. Ko govorimo o novih energetskih storitvah, ne moremo mimo spodbujanja in omogočanja prilagajanja odjema. V mnogih državah EU veliki odjemalci že vrsto let operaterjem sistema zagotavljajo storitve upravljanja s porabo. Manjši odjemalci so vse bolj opremljeni (glej napredno merjenje) in pripravljeni ponujati takšne vrste storitev (npr. posredno prek t. i. agregatorjev). Zato se razmerja med odjemalci in operaterji sistema bistveno spreminjajo. V primerjavi s tradicionalnim enosmernim odnosom bo veliko odjemalcev (tudi gospodinjskih) postalo tako odjemalcev kakor tudi dobaviteljev energije sistemu. Aktivnejše udejstvovanje uporabnikov bo zahtevalo razumevanje teh novih razmerij in omogočilo uporabnikom vplivanje na razvoj, povezan s prilagajanjem odjema z njihove perspektive. Različni tipi uporabnikov bodo vključeni na različne načine, med gospodinjskimi odjemalci pa lahko pričakujemo tudi množico, ki ne bo izkazovala večjega interesa. Med industrijskimi odjemalci bodo razlike pogojene z njihovo velikostjo, sektorjem, v katerem delujejo, in intenzivnostjo  poslovanja v odvisnosti od energije.

Meta informacije
Datum objave
23.09.2014 10:29
Datum posodobitve
16.11.2020 12:26
Ključne besede
prilagajanje odjema sistemske storitve upravljanje s porabo virtualne elektrarne dinamične tarife
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja Energetske storitve