Veleprodajni trg

Na veleprodajnem trgu z električno energijo sodelujejo udeleženci (trgovci in dobavitelji), ki med seboj sklepajo zaprte pogodbe. Zaprta pogodba je pogodba, s katero je količina dobavljene električne energije vnaprej določena za vsak časovni interval. To pomeni, da je taka pogodba neodvisna od dejansko dobavljene količine električne energije. Odstopanja količin iz zaprte pogodbe z dejansko dobavljenimi so predmet bilančnega obračuna.

 

Trgovanje z električno energijo na slovenskem trgu poteka v obliki dvostranskega (bilateralnega) trgovanja, pri katerem se praviloma sklepajo pogodbe za obdobja, daljša od enega dneva, in trgovanja na borzi, s katerim se sklepajo pogodbe za dan vnaprej. Prav tako imamo še trg znotraj dneva in izravnalni trg. Na trgu znotraj dneva se začne trgovati po zaključku borznega trgovanja za dan vnaprej. Za razliko od trgovanja za dan vnaprej, ki poteka po načelu avkcijskega trgovanja (vse nakupne in prodajne ponudbe se po zaključku trgovanja združijo v krivulji ponudbe in povpraševanja, njuno presečišče pa določa tržno celo), poteka trgovanje znotraj dneva po načelu sprotnega trgovanja, kar pomeni, da je posel sklenjen, čim se v nekem trenutku srečata ponudba in povpraševanje. V zadnji uri pred začetkom dobave se trg znotraj dneva spremeni v izravnalni trg, na katerem kot edini kupec izravnalne energije (pozitivne ali negativne) nastopa operater prenosnega omrežja. Medtem ko se na trgu za dan vnaprej trguje za vsako uro dneva, imamo na trgu znotraj dneva in izravnalnem trgu poleg urnega tudi 15-minutni tržni interval.

Meta informacije
Datum objave
19.09.2014 14:28
Datum posodobitve
24.02.2022 15:24
Ključne besede
veleprodajni trg dobavitelj zaprta pogodba trgovec
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg