Maloprodajni trg

Slovenski organizirani trg z električno energijo se v osnovi deli na veleprodajni in maloprodajni trg. Na maloprodajnem trgu nastopajo dobavitelji in odjemalci, ki sklepajo odprte pogodbe, s katerimi količine dobavljene energije in časovni potek dobave niso vnaprej določeni. Odjemalci plačajo dobavljeno energijo na podlagi dejansko porabljene količine električne energije, merjene z ustreznimi števci.

 

Operater slovenskega trga z električno energijo, družba Borzen d.o.o., je po Energetskem zakonu zadolžena, da evidentira vse pogodbe, sklenjene na organiziranem trgu. Tako operater trga evidentira vse pogodbeno dogovorjene obveznosti, v katerih se električna energija kupi ali proda v Sloveniji oziroma se energija prenese prek regulacijskega območja. To zajema evidentiranje vseh pogodb, sklenjenih med člani bilančne sheme, vseh izvoznih in uvoznih zaprtih pogodb ter poslov, sklenjenih na borzi. Razen tega Borzen v obliki obratovalnih napovedi proizvodnje in odjema evidentira tudi pogodbe med dobavitelji in odjemalci ter proizvajalci električne energije.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 12:54
Datum posodobitve
24.02.2022 15:27
Ključne besede
maloprodajni trg organizator trga borzen opis maloprodajnega trga
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg