Javna naročila

Agencija za energijo oddaja javno naročilo po postopku male vrednosti z oznako 971-2/2023, predmet naročila: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme. Obvestilo o javnem naročilu in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave JN006142/2023-W01 z dne 21. 9. 2023.

Meta informacije
Datum objave
23.11.2020 12:57
Datum posodobitve
22.09.2023 09:57