Splošni akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

05.02.2024 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.02.2024 06.03.2024 7

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina

18.12.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.12.2023 29.01.2024 6

Zemeljski plin Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve

06.07.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.07.2023 07.08.2023 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda

06.07.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.07.2023 07.08.2023 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

01.12.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2022 05.01.2023 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

15.11.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.11.2022 01.12.2022 6

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov Novice Metodologije agencije Prva stran Predlogi aktov

Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

27.10.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 28.10.2022 07.11.2022 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Javna obravnava aktov

Akt o dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

19.07.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.07.2022 24.08.2022 6

Akt podrobneje ureja postopke in aktivnosti, ki jih je treba izvesti v primeru odklopa odjemalca.

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov

19.07.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.07.2022 24.08.2022 6

Akt predpisuje metodologijo za izračun vrednosti kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebino in obliko zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in z njimi povezanih podatkov, ki je sestavni del trajnostnega načrta za posamezen sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje

01.07.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.07.2022 19.08.2022 13

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

29.03.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 29.03.2022 06.05.2022 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

15.06.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.06.2021 30.07.2021 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

19.03.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.03.2021 06.04.2021 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 8

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom - druga javna obravnava

11.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.05.2020 22.05.2020 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
— 20 Items per Page
Prikazujem 1 - 20 od 65 rezultatov.