Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

29.03.2022 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 29.03.2022 06.05.2022 4

Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

15.06.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.06.2021 30.07.2021 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

19.03.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.03.2021 06.04.2021 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 8

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom - druga javna obravnava

11.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.05.2020 22.05.2020 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom – druga javna obravnava

11.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.05.2020 22.05.2020 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

06.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.05.2020 18.05.2020 9

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

14.01.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 14.01.2020 20.01.2020 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom - prva javna obravnava

23.12.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.12.2019 23.01.2020 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom - prva javna obravnava

23.12.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.12.2019 23.01.2020 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

30.09.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 30.09.2019 30.10.2019 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

19.06.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.06.2019 05.07.2019 4

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

07.02.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 07.02.2019 08.03.2019 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

26.11.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2018 07.12.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz evropskih uredb za priključevanje na elektroenergetsko omrežje

16.11.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.11.2018 30.11.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

18.05.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 08.12.2017 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

18.05.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 08.12.2017 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

11.04.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.04.2018 11.05.2018 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
— 20 Items per Page
Prikazujem 1 - 20 od 52 rezultatov.