Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

27.10.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 28.10.2022 07.11.2022 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Javna obravnava aktov

Akt o dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

19.07.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.07.2022 24.08.2022 6

Akt podrobneje ureja postopke in aktivnosti, ki jih je treba izvesti v primeru odklopa odjemalca.

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov