Splošni akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

05.02.2024 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.02.2024 06.03.2024 7

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina

18.12.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.12.2023 29.01.2024 6

Zemeljski plin Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve

06.07.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.07.2023 07.08.2023 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda

06.07.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.07.2023 07.08.2023 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

01.12.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2022 05.01.2023 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Javna obravnava aktov