Akt o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve

06.07.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.07.2023 07.08.2023 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda

06.07.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.07.2023 07.08.2023 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

01.12.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2022 05.01.2023 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

15.11.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.11.2022 01.12.2022 6

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov Novice Metodologije agencije Prva stran Predlogi aktov

Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

27.10.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 28.10.2022 07.11.2022 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov