Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

15.06.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.06.2021 30.07.2021 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

19.03.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.03.2021 06.04.2021 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 8

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov