Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

01.12.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2022 05.01.2023 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

27.10.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 28.10.2022 07.11.2022 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

02.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.09.2022 16.09.2022 6

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Javna obravnava aktov