Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 8

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 18.01.2021 19.02.2021 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom - druga javna obravnava

11.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.05.2020 22.05.2020 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom – druga javna obravnava

11.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.05.2020 22.05.2020 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov