Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2025-2034

11.06.2024 Odprto 11.06.2024 12.07.2024 1

Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2025-2034.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev za tarifno obdobje 2025

17.04.2024 Odprto 17.04.2024 03.05.2024 6

Agencija za energijo v skladu z 28. členom Uredbe 2017/460 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin vabi vse zainteresirane strani, da podajo mnenje k oblikovanim stopnjam multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov za tarifno obdobje 2025

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

04.07.2023 Odprto 04.07.2023 14.08.2023 3

Agencija začela začela javno posvetovanje o predlogu multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov za tarifno obdobje 2024

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024—2033

05.06.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 07.06.2023 10.07.2023 1

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024–2033.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

16.12.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.12.2022 16.12.2022 2

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg Uveljavitev pravil Energetske storitve Javna posvetovanja

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

21.10.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 21.10.2022 21.10.2022 2

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom

30.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 30.09.2022 30.09.2022 2

Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna posvetovanja Novice Sporočilo za javnost Poročila Zakonodaja Podzakonski akti

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023-2032

10.06.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 10.06.2022 11.07.2022 1

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023–2032.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o spremembah in dopolnitvah 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031

08.04.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.04.2022 18.04.2022 1

Agencija začela javno posvetovanje o spremembah in dopolnitvah 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Izbira najprimernejšega načina za izračunavanje faktorjev primarne energije in izpustov ogljikovega dioksida za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja

04.04.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 04.04.2022 19.04.2022 3

Agencija je začela javno posvetovanje v zvezi z izbiro najprimernejšega načina za izračunavanje kazalnikov, ki se nanašajo na sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja, in sicer: • podatek o učinkovitosti; • vrednost faktorja primarne energije in • vrednost izpustov ogljikovega dioksida na enoto dobavljene energije. Na podlagi četrtega odstavka 57. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21; v nadaljevanju ZSROVE) je agencija zadolžena za izdajo splošnega akta, s katerim predpiše preračun navedenih faktorjev oziroma kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se distributerjem toplote še pred izdajo splošnega akta skladno z določbami 57. člena ZSROVE omogoči seznanitev z načinom preračuna faktorjev oziroma kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter dajanje morebitnih pripomb in predlogov k metodologiji za preračun teh kazalnikov.

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Energetske storitve Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031

08.06.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 08.06.2021 12.07.2021 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

14.04.2021 Odprto 14.04.2021 31.12.2022 33

Agencija izvaja javno posvetovanje v okviru projekta prenove metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema v tesnem sodelovanju s konzorcijem EIMV in UP Comillas. Veljavna metodologija obračunavanja omrežnine mora biti prenovljena, saj ne upošteva spremenjene uporabe sistema (razpršena proizvodnja ipd.) ter novih vlog in konceptov, ki jih uvaja evropski sveženj Čista energija za vse Evropejce (aktivni odjem, neodvisni agregator, energetske skupnosti itd.). Glavni rezultat projekta bo prenovljena metodologija obračunavanja vključno z novim tarifnim sistemom, ki je eden izmed temeljnih mehanizmov za zagotavljanje prožne in učinkovite uporabe sistema. Prenova naslavlja ustrezne izzive energetskega prehoda v nizkoogljično družbo in osrednje vloge opolnomočenega odjemalca z upoštevanjem vseh regulativnih načel, posebej še povračilo stroškov, ekonomsko učinkovitost, nediskriminatornost in preglednost.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Javno posvetovanje »Regulacija cene toplote v Sloveniji – plavajoče časovno obdobje pri oblikovanju cen toplote«

14.04.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.05.2023 16.06.2023 4

Agencija vabi predstavnike zainteresirane javnosti, da pošljejo svoje odgovore na zastavljena vprašanja v posvetovalnem dokumentu Regulacija cene toplote v Sloveniji – plavajoče časovno obdobje pri oblikovanju cen toplote

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna posvetovanja Sporočilo za javnost Metodologije agencije Regulirane dejavnosti Predlogi aktov

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

29.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 29.01.2021 18.03.2021 9

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja ZP

Javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina

13.10.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.10.2020 18.03.2021 4

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina. Izračun učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina bo podlaga za izpolnitev zahteve petega odstavka 251. člena Energetskega zakona, ki določa, da je reguliran donos operaterja sistema med drugim odvisen tudi od učinkovitosti uporabe sistema. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se uporabnikom sistema in operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženi metodologiji.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021-2030

11.06.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.06.2020 13.07.2020 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča

22.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.07.2019 22.05.2020 7

Agencija za energijo je posvetovalni dokument nadgradila z določenimi vsebinami, stališči in pojasnili v ciljno izhodiščno strokovno podlago. Ta podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem. Javno posvetovanje se nadaljuje z obravnavo izbranih ožjih tematskih sklopov in se bo predvidoma zaključilo v letu 2020. Agencija za energijo bo v okviru posvetovalnega procesa objavljala svoja stališča agencije glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni, kakor tudi glede drugih vidikov, ki jih naslavlja sveženj Čista energija za vse Evropejce.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Neodvisni agregator na slovenskih trgih električne energije - aktualni vidiki

22.05.2020 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 26.05.2020 31.10.2020 8

Agencija za energijo v sodelovanju z operaterjem trga, elektrooperaterjema in distribucijskimi podjetji nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo z objavo novega posvetovalnega dokumenta, ki se osredotoča na problematiko, povezano z uveljavitvijo vloge (neodvisnega) agregatorja na trge električne energije.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

03.04.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 03.04.2020 04.05.2020 10

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029

12.06.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.06.2019 15.07.2019 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
— 20 Items per Page
Prikazujem 1 - 20 od 35 rezultatov.