Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

07.02.2019 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 07.02.2019 08.03.2019 4

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov