Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 18.01.2021 19.02.2021 6

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 18.01.2021 19.02.2021 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

18.01.2021 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 18.01.2021 19.02.2021 4

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov