Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

23.12.2019 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 23.12.2019 23.01.2020 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

23.12.2019 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 23.12.2019 23.01.2020 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov