Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

15.11.2022 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 15.11.2022 01.12.2022 4

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov Novice Metodologije agencije Prva stran Predlogi aktov