Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

29.03.2022 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 29.03.2022 06.05.2022 4

Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov