Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina


Svet Agencije za energijo je na 59. redni seji sveta 26. marca 2019 sprejel Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/19.
 

 
POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
07.02.2019
Datum zaključka:
08.03.2019
Datum objave
07.02.2019 12:41
Datum posodobitve
03.04.2019 09:04
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)