Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 97. redni seji 16. novembra 2022 sprejel Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 146/22.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
28.10.2022
Datum zaključka:
07.11.2022
Datum objave
27.10.2022 10:45
Datum posodobitve
12.12.2022 14:14
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)