Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

Svet Agencije za energijo je na 25. redni seji 20. januarja 2016 sprejel Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/16.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
07.01.2016
Datum zaključka:
11.01.2016
Datum objave
07.01.2016 11:15
Datum posodobitve
12.02.2016 14:45
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov Zakonodaja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)