Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 56. redni seji sveta 20. decembra 2018 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/18.

 
POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
26.11.2018
Datum zaključka:
07.12.2018
Datum objave
26.11.2018 14:21
Datum posodobitve
03.01.2019 12:50
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)