Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

Svet je na 15. izredni seji sveta 22. marca 2018 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (v nadaljevanju akt). Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/18.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
02.02.2018
Datum zaključka:
16.02.2018
Datum objave
02.02.2018 11:57
Datum posodobitve
09.04.2018 09:51
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)